Samen sterk voor e-government

ICT FOR SOCIETY

Smals realiseert innovatieve ICT-projecten en diensten voor werk, gezin en gezondheid voor instellingen uit de sociale zekerheid en de gezondheidszorg en biedt hen een breed gamma ICT-diensten aan. ICT for society is voor Smals meer dan een slogan: we realiseren innovatieve projecten inzake e-government en e-health in België en spelen een sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. We werken ook mee aan de ontwikkeling van de G-Cloud, de Belgische overheidscloud.

WAT WE DOEN

E-government expertise

Best practices, inhoudelijke en technische terreinkennis zijn belangrijke succesfactoren voor innovatie binnen de overheid.

Software-ontwikkeling

Smals realiseert kwalitatieve maatwerktoepassingen met een hoge succesratio en een uitstekende levensduur.

ICT-infrastructuur

Een totaalaanbod van diensten voor ontwerp, installatie en operationeel beheer, van eigen datacenterruimte tot 24x7 monitoring.

Staffing

Smals stelt meer dan 1000 ICT-specialisten ter beschikking van overheidsdiensten en faciliteert consulting-opdrachten in samenwerking met de private sector.
Samenwerking leidt tot succesvolle projecten
Sven, Program Manager

WERKEN BIJ SMALS

In een notendop

Met ICT for Society en ICT voor werk, gezin en gezondheid legt Smals de nadruk op het nut van de ICT-services die ze ontwikkelt voor haar klanten in de publieke sector.

Bijvoorbeeld, via de ICT-service Dimona doen 240 000 Belgische werkgevers volledig elektronisch hun aangifte bij de RSZ over elke verandering in arbeidsregime. Die informatisering bespaart de Belgische bedrijven en de overheid jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro!

Via eMazout raadplegen de OCMW’s online de informatie in verband met de inkomsten van de gezinnen bij de federale overheidsdienst Financiën.

Smals ontwierp de orgaandonorendatabank “Orgadon” die door de transplantcoördinatoren van de verschillende Belgische ziekenhuizen kan geconsulteerd worden om na te gaan of van een bepaalde persoon de organen mogen gebruikt worden voor overplanting bij een andere persoon.

Competitief aanbod

Als private vzw biedt Smals competitieve lonen die het resultaat zijn van regelmatige benchmarkstudies op de arbeidsmarkt.

Werk/privé

Smals heeft in de arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers specifieke aandacht voor de balans tussen werken en leven (flexibele werkuren, langere en kortere werkdagen, recuperatie van overuren in tijd, deeltijds werken, telewerk…).

Top Employer

Smals neemt sinds 2009 jaarlijks deel aan de benchmarkstudie van het Top Employers Institute. Daarin dingen bedrijven naar de titel van Top Employer die ze kunnen verdienen door hun lonen, arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur, aantal opleidingen, …, te optimaliseren. Smals is dan ook fier om als Top Employer het logo in al haar communicatie te mogen voeren.
Competitieve lonen
Maaltijdcheques
Pensioenplan
Hospitalisatieverzekering
Volledige terugbetaling openbaar vervoer
Ecocheques
Fietsvergoeding

Medewerkers aan het woord

ONZE TALENTEN

Meer dan 2050 professionals werken bij Smals aan e-government en e-health. Met grensverleggende ICT-projecten en diensten werken ze mee aan administratieve vereenvoudiging, sociale rechtvaardigheid en kwalitatieve zorg.

Suzan, Java Developer

“Als schoolverlater kreeg ik ruim vier jaar geleden meteen de kans om mee te werken aan grote ICT-projecten met concrete, positieve resultaten, bijvoorbeeld rond ouderenzorg en de versnelde terugbetaling van dure medicatie. Ook de ontwikkeling van de maximumfactuur voor vrijwillige oppas van zorgbehoevenden maakte ik van dichtbij mee. Het zijn zaken waar mijn grootouders rechtstreeks mee te maken krijgen.”

Lies, Projectleider KSZ

“De projecten die ik begeleid bij de KSZ helpen burgers door bijvoorbeeld het automatisch elektronisch toekennen van sociale rechten. Zo vermijd je dat de zwaksten nog meer benadeeld worden door een ongelijke toegang tot informatie. Ik heb het geluk om met heel getalenteerde collega’s samen te werken, die vaak een meer technische achtergrond hebben dan ikzelf. Ik vind deze samenwerking heel verrijkend.”

Sven, Program Manager

“Het sociale aspect van Smals heeft me overtuigd om hier te komen werken. Daarnaast is het op inhoudelijk vlak een goede leerschool om complexe klanten, systemen en projecten te beheren. Bij Smals hechten we veel belang aan kwaliteit en op die manier hebben we een positieve impact op de samenleving. Ik vind een goede atmosfeer en inhoudelijk interessant werk echt belangrijk. De sfeer is dan ook zeer constructief en collegiaal.”

EEN STIMULERENDE WERKOMGEVING

Smals wil haar medewerkers een moderne, dynamische en verrijkende werkomgeving aanbieden. Dankzij opleiding, projecten en diensten met een hoge technische complexiteit bouwen ze een unieke domeinkennis uit. Daarnaast staat Smals garant voor een gezond evenwicht tussen werk en privé. We geven onze medewerkers eerlijke kansen, ongeacht hun leeftijd, afkomst of overtuiging.

Smals erkent ook het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom streven we naar een continu verbeteringsproces met het oog op de ontwikkeling van onze medewerkers, economische groei en technologische vooruitgang met een groot respect voor het milieu. In dat kader wil Smals duurzame ontwikkeling promoten en een optimale participatie bevorderen van haar medewerkers. Smals gebruikt vandaag bijvoorbeeld al 100 % groene stroom, zij betaalt het volledige woon-werkverkeer met het openbaar vervoer terug en zij sorteert haar afval.

Tot slot geloven we dat diversiteit zorgt voor innovatie. De verscheidenheid aan kennis, ervaring, elders verworven capaciteiten, talenten, mentaliteiten, visies, houdingen en vaardigheden zorgt voor een interessante mix die leidt tot nieuwe ideeën.

Previous
Next